Video over verschillende woonwensen in een gemeente

Nieuwegein ontgroent en het aantal ouderen met behoefte aan ondersteuning neemt in de toekomst toe. De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie van zorg en ondersteuning aan ouderen, kinderen, jongeren en mensen met een (arbeids)beperking. Hoe bereidt Nieuwegein zich hierop voor? Wat betekent dit voor de huidige woningen, wat vraagt dit van de Nieuwegeiners en wat van de partners?

Deze video is gebruikt bij een inspiratiesessie over Woonwijs.

No Comments Yet.

Reageer op dit blog